Expert na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC

Komplexní spolupráce v oblasti železničního průmyslu

(zahrnuje: Analýzy, modelování a výpočty; Zpracování technické dokumentace; Poradenství a konzultace; Školení)

 • FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s., Plzeň (dříve Lekov, a.s) – zajišťování RAMS zařízení kolejových vozidel
 • EH Batterien AG, Glattbrugg, Švýcarsko – zajišťování RAMS napájecích systémů pro kolejová vozidla
 • Alfa Union, a.s., Praha – zajišťování RAMS komponent pro kolejová vozidla
 • IG Watteeuw ČR s.r.o., Brno – zajišťování RAMS převodovek pro kolejová vozidla
 • Elektroline a.s., Praha – zajišťování RAMS trolejových vedení a elektronických traťových systémů
 • Cegelec a.s., Praha – vytvoření a implementace systému managementu RAMS

Komplexní spolupráce v dalších oblastech

 • Evektor, spol. s r.o., Kunovice – Compliance Verification Engineer (CVE) pro bezpečnost a spolehlivost při certifikaci letounu EV-55 Outback
 • ERA a.s., Pardubice – zajišťování RAMT a bezpečnosti dle požadavků NATO pro pasivní sledovací systém VERA-NG
 • SENSIT s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm – naplánování, realizace a vyhodnocení zrychlené zkoušky životnosti teplotních snímačů

Školení v oblasti RAMS drážních zařízení

Školení v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti letadlové techniky

Další školení

 • ERA a.s., Pardubice – zabezpečování RAMT u vojenské techniky
 • Chart Ferox, a.s., Děčín – analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA)
 • Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o, Brno (dříve FEI Czech Republic s.r.o.) – predikce bezporuchovosti a MIL-HDBK-217F

Zpracování technické dokumentace

 • Chart Ferox, a.s., Děčín – studie RAM pro LNG terminál
 • SENSIT s.r.o, Rožnov pod Radhoštěm – metodika zrychlené zkoušky životnosti teplotních snímačů
 • TRIBOTEC, spol. s r.o., Brno – analýzy nákladů životního cyklu (LCC) mazání okolků a pískovacích zařízení kolejových vozidel
 • AppecAstro, spol. s r.o., Ořechov – metodika sledování a hodnocení spolehlivosti kombinační váhy v provozu
 • Alopex, s.r.o., Desná – spolupráce při implementaci systému managementu spolehlivosti ve společnostech Škoda Transportation s.r.o. a Škoda Electric a.s. (tvorba technické dokumentace pro oblast nákladů životního cyklu)
 • VOP CZ, s.p. (dříve VOP – 026 Šternberk, s.p.) – metodika pro sledování a vyhodnocení spolehlivosti nově zaváděné mobilní pozemní techniky AČR

Poradenství a konzultace

 • LOKEL s.r.o., Ostrava – RAMS řídicích systémů kolejových vozidel
 • ERA a.s., Pardubice – metody a softwarová podpora pro predikci bezporuchovosti systémů sledování vzdušných cílů
 • SKF Ložiska, a.s., Praha – výpočty bezporuchovosti valivých ložisek
 • ZEZ SILKO, s.r.o., Žamberk – výpočty bezporuchovosti a zrychlené zkoušky kondenzátorů pro drážní aplikace
Back to Top