Expert na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC

Poskytuji služby v oblasti spolehlivosti, bezpečnosti a RAMS/LCC

Analýzy, modelování a výpočty

Zpracování technické dokumentace

Poradenství a konzultace

Školení


Specializuji se na

 • Spolehlivost a bezpečnost produktů →
  • Specifikace a požadavky na spolehlivost a bezpečnost
  • Programy spolehlivosti a systémy managementu spolehlivosti
  • Hodnocení spolehlivosti
  • Hodnocení bezpečnosti a rizik
  • Predikce bezporuchovosti
  • Zkoušky spolehlivosti
  • Spolehlivost v provozu
  • Náklady životního cyklu produktu (LCC)

Na zajímavých projektech spolupracuji

Back to Top