Expert na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC

V oblasti RAMS/LCC poskytuji následující služby

 • Analýzy, modelování a výpočty
 • Zpracování technické dokumentace
 • Poradenství a konzultace
 • Školení

Zrealizuji činnosti RAMS/LCC v souladu s požadavky

 • ISO/TS 22163 (dříve IRIS)
 • EN 50126-1 a EN 50126-2
 • světových výrobců vlaků Siemens, Alstom, Bombardier či Hyundai-Rotem

Provedu analýzy a zpracuji technickou dokumentaci RAMS/LCC

 • Předběžná analýza nebezpečí (PHA)
 • Predikce bezporuchovosti (Reliability Prediction)
 • Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA)
 • Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA)
 • Analýza blokového diagramu bezporuchovosti (RBD)
 • Analýza stromu poruchových stavů (FTA)
 • Analýza nebezpečí v provozu a při podpoře (O&SHA)
 • Záznamy o nebezpečí (Hazard Log)
 • Důkaz bezpečnosti (Safety Case)
 • Analýza udržovatelnosti (Maintainability Analysis)
 • Analýza nákladů životního cyklu (LCC)
 • Integrovaná logistická podpora (ILS)

V oblasti RAMS/LCC dále

 • Navrhnu a implementuji programy RAMS/LCC a systémy managementu RAMS/LCC
 • Vytvořím, analyzuji nebo posoudím specifikace a požadavky na RAMS/LCC
 • Naplánuji a vyhodnotím zkoušky bezporuchovosti a udržovatelnosti
 • Naplánuji sběr dat o RAMS v provozu (REX, FRACAS) a vyhodnotím je
 • Vypočtu optimální množství náhradních dílů
 • Pomohu při řešení specifických problémů
 • Vyškolím Vás a Vaše spolupracovníky
Back to Top