Expert na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC

V oblasti spolehlivosti a bezpečnosti poskytuji následující služby

 • Analýzy, modelování a výpočty
 • Zpracování technické dokumentace
 • Poradenství a konzultace
 • Školení

Specifikace a požadavky na spolehlivost

 • Vytvořím, analyzuji nebo posoudím

Programy spolehlivosti a systémy managementu spolehlivosti

 • Navrhnu a implementuji programy spolehlivosti a systémy managementu spolehlivosti v souladu s požadavky
  • EN 60300-1 (ČSN EN 60300-1)
  • ISO/TS 22163 (dříve IRIS)
  • EN 50126-1 a EN 50126-2
  • STANREC 4174

Hodnocení spolehlivosti

 • Provedu analýzy, modelování, výpočty a hodnocení spolehlivosti s využitím metod
  • Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA)
  • Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA)
  • Blokový diagram bezporuchovosti (RBD)
  • Strom poruchových stavů (FTA)
 • Vypočtu číselné ukazatele
  • Intenzita poruch (λ, FIT, FPMH, FPMK)
  • Střední doba provozu do poruchy (MTTF)
  • Střední doba provozu mezi poruchami (MTBF)
  • Střední doba do obnovy (MTTR)
  • Asymptotická pohotovost (A)

Hodnocení bezpečnosti a rizik

 • Provedu analýzy a hodnocení bezpečnosti a rizik využitím metod
  • Předběžná analýza nebezpečí (PHA)
  • Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA)
  • Strom poruchových stavů (FTA)
  • Analýza nebezpečí v provozu a při podpoře (O&SHA)

Predikce bezporuchovosti

 • Provedu predikci bezporuchovosti dle mezinárodních standardů, metodik nebo databází bezporuchovosti
  • MIL-HDBK-217F
  • NPRD-2016 (NPRD-2011, NPRD-95)
  • EPRD-2014 (EPRD-97)
  • FMD-2016 (FMD-2013, FMD-97)
  • SPIDR™
  • 217Plus™

Zkoušky spolehlivosti

 • Naplánuji a vyhodnotím zkoušky spolehlivosti

Spolehlivost v provozu

 • Naplánuji sběr dat o spolehlivosti v provozu a provedu jejich vyhodnocení

Náklady životního cyklu produktu (LCC)

 • Provedu analýzy a případně optimalizace LCC v souladu s požadavky
  • IEC 60300-3-3 (ČSN EN 60300-3-3)
  • ISO/TS 22163 (dříve IRIS)
Back to Top