Expert na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC

Platné standardy

EN 60300-1:2014 / IEC 60300-1:2014 / ČSN EN 60300-1 ed. 2
 • Dependability management – Part 1: Guidance for management and application
 • Management spolehlivosti – Část 1: Návod pro management a použití
EN 60300-3-3:2017 / IEC 60300-3-3:2017 / ČSN EN 60300-3-3 ed. 2
 • Dependability management – Part 3-3: Application guide – Life cycle costing
 • Management spolehlivosti – Část 3-3: Pokyn k použití – Stanovení nákladů životního cyklu
EN 50126-1:2017 / ČSN EN 50126-1 ed. 2
 • Railway Applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) – Part 1: Generic RAMS Process
 • Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Generický proces RAMS
EN 50126-2:2017 / ČSN EN 50126-2
 • Railway Applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) – Part 2: Systems Approach to Safety
 • Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti
CLC/TR 50126-3:2006
 • Railway applications – The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) – Part 3: Guide to the application of EN 50126-1 for rolling stock RAMS
 • Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 3: Návod pro aplikaci EN 50126-1 pro RAMS kolejových vozidel
EN 50128:2011 / ČSN EN 50128 ed. 2
 • Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Software for railway control and protection systems
 • Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Software pro drážní řídicí a ochranné systémy
EN 50129:2018 / ČSN EN 50129 ed. 2
 • Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related electronic systems for signalling
 • Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy
ISO/TS 22163:2017 (“IRIS rev. 03”)
 • Railway applications – Quality management system – Business management system requirements for rail organizations: ISO 9001:2015 and particular requirements for application in the rail sector
STANREC 4174
 • NATO Guidance for Dependability Management
 • NATO pokyny pro řízení spolehlivosti
MIL-HDBK-217F
 • Military Handbook: Reliability Prediction of Electronic Equipment
 • Vojenská příručka: Predikce bezporuchovosti elektronických zařízení
Back to Top