Expert na spolehlivost a bezpečnost produktů

Standardy

EN 60300-1:2014 / IEC 60300-1:2014 / ČSN EN 60300-1 ed. 2
 • Dependability management – Part 1: Guidance for management and application
 • Management spolehlivosti – Část 1: Návod pro management a použití
EN 60300-3-3 / IEC 60300-3-3 / ČSN EN 60300-3-3
 • Dependability management – Part 3-3: Application guide – Life cycle costing
 • Management spolehlivosti – Část 3-3: Pokyn k použití – Analýza nákladů životního cyklu
EN 60300-3-3:2017 / IEC 60300-3-3:2017 / ČSN EN 60300-3-3 ed. 2
 • Dependability management – Part 3-3: Application guide – Life cycle costing
 • Management spolehlivosti – Část 3-3: Pokyn k použití – Stanovení nákladů životního cyklu
EN 50126 / IEC 62278 / ČSN EN 50126
 • Railway applications – The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)
 • Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS)
EN 50126-1 / IEC 62278 / ČSN EN 50126-1
 • Railway applications – The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) Part 1: Basic requirements and generic process
 • Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Základní požadavky a generický proces
CLC/TR 50126-2
 • Railway applications – The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) – Part 2: Guide to the application of EN 50126-1 for safety
CLC/TR 50126-3
 • Railway applications – The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) – Part 3: Guide to the application of EN 50126-1 for rolling stock RAMS
IRIS Rev 02.1
 • International Railway Industry Standard
 • Mezinárodní standard železničního průmyslu
ISO/TS 22163
 • Railway applications – Quality management system – Business management system requirements for rail organizations: ISO 9001:2015 and particular requirements for application in the rail sector
STANREC 4174
 • NATO Guidance for Dependability Management
 • NATO pokyny pro řízení spolehlivosti
MIL-HDBK-217F
 • Military Handbook: Reliability Prediction of Electronic Equipment
 • Vojenská příručka: Predikce bezporuchovosti elektronických zařízení
Back to Top