Expert na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC

Ing. Michal VINTR, Ph.D.

Jsem nezávislý konzultant, školitel a expert na spolehlivost a bezpečnost produktů.

Realizuji profesionální poradenství, školení a analýzy se zaměřením na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC – od analýz a zpracování dokumentace po implementaci, školení a řešení specifických problémů.

Mám odborné vzdělání v oborech inženýrství spolehlivosti a řízení jakosti na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.
Věnuji se vzdělávací a publikační činnosti (přes 80 odborných článků) a spolupracuji s předními institucemi v oblasti spolehlivosti.
Mám přes 14 let praxe a elitní reference jako expert spolehlivosti – zejména v železničním, leteckém a obranném průmyslu (mj. pro vysokorychlostní vlaky Pendolino a TGV, městská metra v Londýně či Dillí, tramvaje v Miláně, Torontu a Štrasburku, světové výrobce vlaků Siemens, Alstom, Bombardier či Hyundai-Rotem; pro letoun EV-55 Outback; pro pasivní sledovací systém VERA-NG).

Ing. Michal Vintr Ph.D.


Moje profesní úspěchy a milníky

2018
2017
 • realizoval jsem školení RAMS drážních zařízení v pěti městech ČR a sedmi společnostech
 • realizoval jsem školení spolehlivosti a bezpečnosti letadlové techniky pro zaměstnance významných společností z oblasti leteckého průmyslu ČR
2016
2015
 • byl jsem jmenován do funkce Compliance Verification Engineer (CVE) pro bezpečnost a spolehlivost při certifikaci letounu EV-55 Outback
 • absolvoval jsem školení ASENT – bezporuchovost a udržovatelnost a ASENT – FRACAS od společnosti Raytheon
2014
 • na semináři Management spolehlivosti v průmyslových aplikacích, který pořádala Česká společnost pro jakost (ČSJ), jsem přednášel na téma Systém managementu spolehlivosti v železničním průmyslu
 • působil jsem jako člen výboru pro odborný program evropské konference European safety and reliability conference (ESREL 2014)
2011-2013
 • zahájil jsem první zahraniční spolupráci se švýcarskou technologickou společností EH Batterien / EnerSys
 • zahájil jsem spolupráci se společností EBIS na řešení výzkumných projektů (HUSFO, TARGI) v oblasti jaderné bezpečnosti a systémů fyzické ochrany
2010
 • byl jsem zvolen místopředsedou Odborné skupiny pro spolehlivost při České společnosti pro jakost (ČSJ)
 • byl jsem jmenován členem mezinárodního týmu pro revizi normy IEC 60300-3-3 (Management spolehlivosti – Analýza nákladů životního cyklu)
 • byl jsem jmenován členem komise pro státní závěrečné zkoušky na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
 • jako spoluautor jsem se podílel na kapitole Reliability Assessment of Items for Mechatronic Systems zařazené v monografii State-of-the-Art in Mechatronic
 • úspěšně jsem ukončil Ph.D. studium a obhájil disertační práci Predikce nákladů na záruky za jakost na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
2009
2005-2007
 • prezentoval jsem dva příspěvky na světovém kongresu Twelfth World Congress in Mechanism and Machine Science (IFToMM 2007)
 • byl jsem zařazen mezi recenzenty prestižního vědeckého časopisu Reliability Engineering & System Safety (pro oblast záruk za jakost)
 • prezentoval jsem příspěvek na evropské konferenci European safety and reliability conference (ESREL 2005)
2004
2003
Vědecko-výzkumná, publikační a vzdělávací činnost
 • jsem autorem (či spoluautorem) více než 80 článků v odborných časopisech a vědecko-technických sbornících (převážně v zahraničí, na téma spolehlivosti a nákladů na záruky za jakost)
 • spolupracoval jsem na řešení grantových projektů pro MŠMT ČR, MO ČR (v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti produktů) a projektů Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR (v oblasti zabezpečení a systémů fyzické ochrany)
 • vedu přednášky o spolehlivosti na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství FSI VUT v Brně a na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
 • jsem oponentem bakalářských a diplomových prací pro Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně a Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Můj profil na LinkedIn

Back to Top