top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Ing. Michal Vintr, Ph.D., IČ 75689502, se sídlem Molákova 2153/19, 628 00 Brno, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna od 12. 3. 2004.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Údaje poskytnuté klientem při využití služeb Ing. Michala Vintra, Ph.D.:

 • jméno a příjmení;

 • název společnosti;

 • fakturační údaje (adresa, IČO, DIČ);

 • e-mail, telefonní číslo.

Údaje o chování na webu a nastavení prohlížeče –⁠ podrobnosti viz Prohlášení o používání cookies.​

Za jakým účelem jsou údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou zpracovávány pro:

 • plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a oprávněný zájem (údaje poskytnuté klientem);

 • statistické účely (údaje o chování na webu a nastavení prohlížeče).

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí jejich správce –⁠ Ing. Michal Vintr, Ph.D.

Osobní údaje pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé (pro údaje poskytnuté klientem):

Osobní údaje pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé (pro údaje poskytnuté klientem prostřednictvím formuláře umístěného na tomto webu):

Osobní údaje pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé (pro údaje o chování na webu a nastavení prohlížeče):

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte uvedená práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;

 • právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů;

 • právo na výmaz osobních údajů;

 • právo na omezení zpracování osobních údajů;

 • právo na přenositelnost osobních údajů;

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

 • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Podrobnosti najdete v Prohlášení o používání cookies​.

bottom of page