top of page

SLUŽBY

Pro společnosti v železničním průmyslu poskytuji služby v oblasti

Jak vám pomohu se spolehlivostí a bezpečností:

 • Od drobného výpočtu po komplexní analýzy vašeho produktu

 • Od zpracování jednoho dokumentu po zpracování kompletní projektové dokumentace

 • Od jednorázové rady po průběžné konzultace vašeho projektu

 • Od školení dílčího tématu po dlouhodobé vzdělávání

Možné způsoby spolupráce:

 • Konzultace (e-mailem, telefonicky, videohovorem, osobně)

 • Podpora při zpracování analýz a dokumentace spolehlivosti a bezpečnosti (metodické vedení, posouzení, kontrola, dodání vybraných vstupů)

 • Externí zpracování dokumentace (části nebo celé) a analýz spolehlivosti a bezpečnosti

 • Předání know-how formou školení

 • Kombinace výše uvedeného

Pomohu vám

V oblastech:

 • Plánování spolehlivosti a systém managementu spolehlivosti

 • Posuzování zákaznických specifikací a požadavků na spolehlivost

 • Tvorba spolehlivostních požadavků na produkt a dodavatele

 • Analýzy, modelování, výpočty a posuzování spolehlivosti

 • Posuzování bezpečnosti a rizik

 • Dokumentace spolehlivosti a bezpečnosti

 • Predikce bezporuchovosti

 • Zkoušky spolehlivosti

 • Vyhodnocování provozní spolehlivosti

 • Analýzy a optimalizace nákladů životního cyklu (LCC)

S produkty:

 • Mechanickými

 • Elektromechanickými

 • Elektrickými

 • Elektronickými

S analýzami a dokumentací:

 • Plán spolehlivosti

 • Předběžná analýza nebezpečí (PHA)

 • Predikce bezporuchovosti (MIL-HDBK-217, NPRD, EPRD, SPIDR, 217Plus)

 • Výpočet ukazatelů spolehlivosti (λ, MTTF, MTBF, MTTR)

 • Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA)

 • Analýza blokového diagramu bezporuchovosti (RBD)

 • Analýza stromu poruchových stavů (FTA)

 • Analýza nebezpečí v provozu a při podpoře (O&SHA)

 • Analýza nákladů životního cyklu (LCC)

Kontaktujte mne:  mvintr@mvintr.cz

bottom of page