top of page

RAMS/LCC

Reliability, Availability, Maintainability and Safety  (bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost)

Life Cycle Costs  (náklady životního cyklu)

Jak vám pomohu s RAMS/LCC v železničním průmyslu:

 • Od drobného výpočtu po komplexní analýzy RAMS/LCC vašeho produktu

 • Od zpracování jednoho dokumentu po zpracování kompletní projektové dokumentace

 • Od jednorázové rady po průběžné konzultace vašeho projektu

 • Od školení dílčího tématu po dlouhodobé vzdělávání

Možné způsoby spolupráce:

 • Konzultace (e-mailem, telefonicky, videohovorem, osobně)

 • Podpora při zpracování analýz a dokumentace RAMS/LCC (metodické vedení, posouzení, kontrola, dodání vybraných vstupů)

 • Externí zpracování dokumentace (části nebo celé) a analýz RAMS/LCC

 • Předání know-how formou školení

 • Kombinace výše uvedeného

Pomohu vám

V oblastech:

 • Plnění požadavků standardů EN 50126, EN 50128 a EN 50129

 • Plnění požadavků na RAMS/LCC uvedených ve standardu ISO 22163 (dříve IRIS)

 • Plnění požadavků výrobců kolejových vozidel Alstom, Bombardier, Hyundai-Rotem, Siemens, Stadler či Škoda

 • Plánování RAMS a systém managementu RAMS

 • Posuzování zákaznických specifikací a požadavků na RAMS

 • Tvorby požadavků RAMS na produkt a dodavatele

 • Analýzy, modelování, výpočty a posuzování RAMS

 • Posuzování bezpečnosti a rizik

 • Dokumentace RAMS

 • Predikce bezporuchovosti

 • Zkoušky RAMS

 • Vyhodnocování RAMS v provozu a FRACAS

 • Analýzy a optimalizace nákladů životního cyklu (LCC)

 • Funkční bezpečnost a úroveň integrity bezpečnosti (SIL)

S produkty:

 • Zabezpečovací zařízení (řídicí systémy, světelná signalizace, ovládání výhybek…)

 • Zařízení pro kolejová vozidla (převodovky, řídicí kontroléry, sběrače proudu, bateriové systémy…)

 • Pevná trakční zařízení (výhybky, trolejová vedení…)

S analýzami a dokumentací:

 • Plán RAM a plán bezpečnosti

 • Předběžná analýza nebezpečí – Preliminary Hazard Analysis (PHA)

 • Predikce bezporuchovosti

 • Výpočet ukazatelů RAMS (FIT, FPMH, FPMK, MTTF, MTBF, MTTR)

 • Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch – Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA)

 • Analýza blokového diagramu bezporuchovosti – Reliability Block Diagram Analysis (RBD)

 • Analýza stromu poruchových stavů – Fault Tree Analysis (FTA)

 • Analýza nebezpečí v provozu a při podpoře – Operation and Support Hazard Analysis (O&SHA)

 • Analýza udržovatelnosti

 • Analýza nákladů životního cyklu – Life Cycle Costs Analysis (LCC)

 • Záznamy o nebezpečí – Hazard Log

 • Podmínky použití se vztahem k bezpečnosti – Safety-related Application Conditions (SRAC)

 • Důkaz bezpečnosti – Safety Case

Kontaktujte mne:  mvintr@mvintr.cz

bottom of page