top of page

REFERENCE

Železniční průmysl

V oblasti železničního průmyslu jsem pomohl nebo stále pomáhám s RAMS/LCC:

 • Alfa Union

 • Cegelec

 • DT – Výhybkárna a strojírna

 • EH Batterien AG, Švýcarsko

 • Elektroline

 • FAIVELEY TRANSPORT CZECH (dříve Lekov)

 • IG Watteeuw ČR

 • STADLER

 • ŠKODA DIGITAL (dříve LOKEL)

 • TRIBOTEC

Školil jsem RAMS/LCC v České republice a na Slovensku:

 • 5M

 • Alfa Union

 • Bel Power Solutions, Slovensko

 • BONATRANS GROUP

 • BORCAD

 • Cegelec

 • DAKO-CZ

 • DT – Výhybkárna a strojírna

 • EKOVA ELECTRIC

 • Elektroline

 • FAIVELEY TRANSPORT CZECH

 • IG Watteeuw ČR

 • JANKA ENGINEERING

 • KINEX BEARINGS, Slovensko

 • MSV elektronika

 • SKF

 • STADLER

 • ŠKODA ELECTRIC

 • ŠKODA TRANSPORTATION

 • TATRAVAGÓNKA, Slovensko

 • T – CZ

 • ZEZ SILKO

Další průmyslové obory

Pomohl jsem nebo stále pomáhám se spolehlivostí a bezpečností:

 • Evektor

 • ERA

 • Chart Ferox

 • SENSIT

 • VOP CZ (dříve VOP – 026 Šternberk)

Školil jsem spolehlivost a bezpečnost v leteckém průmyslu:

 • Úřad pro civilní letectví

 • AERO Vodochody AEROSPACE

 • Aircraft Industries

 • Evektor

 • První brněnská strojírna Velká Bíteš

 • Výzkumný a zkušební letecký ústav

Školil jsem v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti:

 • ERA

 • Honeywell

 • Chart Ferox

 • Thermo Fisher Scientific (dříve FEI)

Co o spolupráci se mnou říkají zákazníci

Jan Hrabánek – Ředitel zákaznické podpory – ERA a.s.

Na pana Ing. Michala Vintra, Ph.D. jsme se obrátili jako na konzultanta a experta v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti průmyslových zařízení. Hledali jsme podporu v analýze požadavků, doporučení k volbě vhodných analýz a metodik pro vyhodnocení výstupních dat, podporu pro naše vývojové týmy formou zaškolení inženýrských pozic v teorii spolehlivosti a bezpečnosti. Dále jsme potřebovali konzultace na konkrétní témata, která se v průběhu vývojových prací objevovala, a ve finále pak podporu při tvorbě dokumentace dokladující shodu s požadavky spolehlivosti a bezpečnosti.


Spolupráce s panem Vintrem naše očekávání naplnila. Na základě školení a konzultací se nám daří nastavovat změny ve vývojových procesech tak, že svými výstupy přispívají k plnění dokumentace spolehlivosti a bezpečnosti. Ocenili jsme také zvýšení znalostí našich systémových inženýrů, nabyté konzultacemi k vedení analýz FMEA pro HW komponenty produktu, a modelů FTA využitých pro doložení shody s maximální povolenou pravděpodobností funkční poruchy zařízení.


Na spolupráci jsme nejvíce ocenili vysokou odbornost a klientský přístup. Poskytované konzultace byly cílené na naše potřeby, poskytované se znalostí konkrétních požadavků a našich potřeb. Výstupní materiály jsou zpracovávány na profesionální úrovni a nemalou měrou jsme také ocenili, že svou formou jsou poskytovány tak, že je možno je bez potřeby dalších úprav dokumentu začlenit do finální dokumentace. Spolupráce s panem Vintrem je dlouholetá a s důvěrou se i nadále na pana Vintra budeme v otázkách spolehlivosti a bezpečnosti našich produktů obracet.

Co o mých školeních říkají zákazníci

Petr Strnad – RAMS/LCC specialista – IG Watteeuw ČR, s.r.o.

V roce 2018 jsem se účastnil školení s názvem Zabezpečování RAMS u drážních aplikací. Školiteli byli pan Ing. Michal Vintr a prof. Zdeněk Vintr. Rozsah školení byl přibližně 60 hodin.


Naše společnost je výrobcem převodovek pro kolejová vozidla dodávající své výrobky předním světovým výrobcům vlaků. Pro nově zavedenou odbornou pozici RAMS/LCC specialisty jsme hledali školící společnost pro zaškolení našich pracovníků. Na základě dřívější spolupráce jsme oslovili školitele p. Michala Vintra.


Naším požadavkem bylo odborné zaškolení pracovníků tak, aby bylo možno uspokojit rozšiřující se požadavky zákazníků v oblasti predikce spolehlivosti, bezpečnosti a výpočtu nákladů životního cyklu produktů. Dále jsme si přáli, aby se školení co nejvíce orientovalo na specifika našeho oboru.


Absolvované školení předčilo mé očekávání. Bylo tematicky orientováno skutečně na specifické požadavky železničního průmyslu. Školení bylo doprovázeno mnoha příklady z praxe. Michal Vintr nepředává jen o teoretické znalosti, ale přednášky doplňuje praktickými zkušenostmi z řešení reálných zakázek.


Rozsah školení byl dostatečně široký a ucelený a byl výbornou přípravou na řešení běžných i nestandardních požadavků našich zákazníků.


Na absolvovaném školení nejvíce oceňuji jeho zaměření na požadovanou oblast průmyslu, ale i přesah informací z ostatních průmyslových oblastí. Ucelený rozsah a systematicky strukturovaný obsah přednášek byl předán poutavou formou.


Za velmi vstřícné pokládám předané detailní studijní materiály. Po několika letech praktického denního využívání získaných poznatků z absolvovaného kurzu tedy mohu školení doporučit všem, kteří se zajímají o problematiku spolehlivosti a bezpečnosti.

Hedvika Kolínková – Projektant – ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Školení splnilo naše očekávání. Ucelený přehled požadavků RAMS a funkční bezpečnosti výrazně přispěl k naší orientaci v této problematice. Pro projekční činnost je nutné správně vyhodnotit funkci celého systému a řízení vozidla a správně definovat požadavky na jednotlivé subsystémy. Rozsah školení odpovídal znalostem a pracovnímu zaměření účastníků a napomohl budoucí spolupráci se specialisty RAMS a funkční bezpečnosti. Školení bylo podáno srozumitelnou a zajímavou formou včetně mnoha příkladů z praxe a zejména ze železničního průmyslu.

Jaroslava Maříková – SW inženýr – ŠKODA Digital s.r.o.

Na jaře 2019 jsme jako tým vývoje SW řídicích počítačů a SW provozních a diagnostických displejů kolejových vozidel absolvovali školení pánů Ing. Michala Vintra, Ph.D. a prof. Ing. Zdeňka Vintra, CSc. na téma RAMS a funkční bezpečnost. Od školení jsme očekávali především pochopení procesů analýz a ověření bezpečnostních SW funkcí, které jsou nám, týmu SW návrhářům, implementátorům a testerům, zadávány jako vstupních požadavky pro vývoj softwaru kolejových vozidel. Školení svým obsahem naplnilo naše očekávání i specifické potřeby.  Díky hlubokým znalostem a praktickým zkušenostem, díky formě podání i použitým školícím materiálům, přípravě, velmi příjemnému a vstřícnému osobnímu přístupu a vystupování lektorů, bylo školení pro nás velice přínosně, zajímavé, působivé a ve výsledku obohacující pro naši další odbornou práci. Také proto jsme školení pánů Ing. Michala Vintra, Ph.D. a prof. Ing. Zdeňka Vintra, CSc. doporučili a doporučujeme dalším týmům naší společnosti i ostatním společnostem a organizacím.

Kontaktujte mne:  mvintr@mvintr.cz

bottom of page