top of page

Prohlášení o používání cookies

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Totéž dělá většina webových internetových stránek.

Druhy souborů cookies

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze cookies rozdělit na:

 • Cookie první strany (first party cookie): Vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.

 • Cookie třetí strany (third party cookie): Jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie): Zůstávají ve vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.

 • Dlouhodobé (persistent cookie): Zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Podle účelu lze cookies rozdělit na:

 • Technické (nezbytné): Umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přihrávat videa, sdílet obsah apod.)

 • Funkční: Umožňují si pamatovat volby uživatele za účelem zlepšení pohodlí při používání webových stránek (např. naposledy používaná jazyková verze).

 • Analytické: Slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě lze web upravit tak, aby se lépe používal.

 • Marketingové: Slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na webu byli. S jejich pomocí lze vyhodnotit úspěšnost kampaní.

K čemu jsou používány cookies na tomto webu

Na webu používám tyto cookies:

 • Technické (první strany, krátkodobé): Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, odesílání formulářů, využívání služeb apod.

 • Google Analytics (první strany, dlouhodobé): Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Google Analytics je poskytována společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

 • Wix (první strany, dlouhodobé): Jsou využity pro zapamatování jazykových a dalších preferencí uživatele. Detailní informace o používaných cookies Wix.

Do cookies nikdy neumisťuji citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání:

 • Vymazat cookies můžete ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

‍Blokování:

 • Prohlížeče umožňují umísťování cookies na vás počítač zablokovat. V takovém případě bude funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách ​www.allaboutcookies.org.

bottom of page